Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics. General > P326-326.5 Lexicology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | S | А | Х | Ա | Բ | Գ | Զ | Թ | Խ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Պ | Ս | Վ
Number of items at this level: 36.

E

Editorial, Board (2014) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 54-65. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Հ. Մեսրոպյան, Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2016, 352 էջ:. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 85-87. ISSN 1829-0183

S

Sandukhchyan, Ruzanna (2009) Lexicosemantic Peculiarities of Idioms in English. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 66-69. ISSN 1829-0183

А

Арутюнян, К. (2006) Цветоощущения и языковая действительность. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 53-57. ISSN 1829-0183

Х

Хачатрян, Нелли (2008) О влиянии местных языков и социокультуры на формирование лексических особенностей английского языка в Индии. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 37-41. ISSN 1829-0183

Ա

Ավագիմյան, Ա. (2005) Իրանշությամբ օժտված չեզոք սեռի բայեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 50-57. ISSN 1829-0183

Ավետիսյան, Տ. (2004) Հայկական ազգանունների կառուցվածքը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 19-26. ISSN 1829-0183

Բ

Բարլեզիզյան, Արամ (2009) Բառաիմաստային պատճենումների յուրացումը լեզվամշակութային նոր միջավայրում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 10-13. ISSN 1829-0183

Բարխուդարյան, Հասմիկ (2008) Զբաղմունքի անվանումից սերված ազգանվանակերտ հիմքեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 66-75. ISSN 1829-0183

Գ

Գալստյան, Անահիտ (2008) Թատերագիտական տերմինների ուշագրավ ուսումնասիրություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 83. ISSN 1829-0183

Զ

Զաքյան, Հ. Ս. (2018) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայական նորաբանությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 82-93. ISSN 1829-0183

Թ

Թադևոսյան, Հ. Մ. (2007) Պարսկական փոխառություններ «Գիրք Վաստակոց» երկում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 74-77. ISSN 1829-0183

Խ

Խաչատրյան, Արամ (2009) ժամանակակից հայերենի բաղադրական հիմքերի տարբերակային ձևերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 75-81. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Ս. Վ. (2017) Ս. Կապուտիկյանի «Երկխոսություն իմ և իմ միջև» պոեմում գործածված նոր բառերի մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 49-54. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2007) Մի քանի նկատառում գրողի լեզվի բաոապաշարի և հեղինակային բառերի վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 48-51. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2015) Հայ-կելտական բառային զուգաբանությունների հարցի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 15-22. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2014) Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Հատուկ անունների մեկնությունները Մովսես Խորենացու «Հայց պատմության» մեջ (Ե., 2013, 48 էջ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 51-53. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Գ. Ռ. and Ղազարյան, Է. Հ. (2004) Բառ. իմաստ և նշանակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 27-33. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2015) Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ի լեզվի մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 5-14. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2003) Տարի հասկացության արտահայտությունը հին հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 20-26. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Մելանյա (2008) Հունարեն և ֆրանսերեն փոխառությունները միջին հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 10-17. ISSN 1829-0183

Ղամոյան, Լ. Ա. (2005) Բառաբարդմամբ կազմված նորաբանությունները Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 44-49. ISSN 1829-0183

Մ

Մալաք-Մոհամադի, Մ. (2015) Յ. Կարստի «Միջին հայերենի բառարան»-ը հայ-իրանական լեզվական ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 23-34. ISSN 1829-0183

Մեսրոպյան, Հ. Հ. (2016) Հայերենի բարբառների բառապաշարի կրոնաեկեղեցական բառաշերտի առանձնացման մի քանի սկզբունքների մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 31-39. ISSN 1829-0183

Միքայելյան, Ս․ Ա․ (2018) Ձևաբանական և բառակազմական դիտարկումներ միջին հայերենի արաբական փոխառությունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 34-40. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գայանե (2008) Երաժշտական և գրական ոլորտի մի քանի տերմինների շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 21-27. ISSN 1829-0183

Մուշեղյան., Ա. Հ. (2015) Հայկական դատաստանագրքերի բառապաշարը միջնադարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 45-52. ISSN 1829-0183

Ն

Ներսինյան, Վ. Ա. (2005) Կրոնաեկեղեցական և իմաստասիրական տերմինների կիրառությունը Հովհաննես Օձնեցու երկերում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 82-88. ISSN 1829-0183

Պ

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2004) Մազերի աոասպելույթին առնչվող ծիսական բաոեր և անուններ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 45-61. ISSN 1829-0183

Պետրոսյան, Ա. Ց. (2007) Հայերեն գիտատեխնիկական փոխառյալ տերմինների թարգմանության (տերմինակերտման) մի քանի խնդիրների մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 33-41. ISSN 1829-0183

Ս

Սարուխանյան, Ռուզաննա (2009) Անգլերեն և հայերեն ֆինանսաբանկային տերմինաբանության իմաստակառուցվածքային վերլուծության հարցեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-66. ISSN 1829-0183

Սիրունյան, Տ. Ղ. (2007) Սեպագրությունների ուսումնասիրությունը տերմինային նորակազմությունների պատճառ (ըստ «Հանդես ամսօրեայի» 1887-1900թթ. տվյալների). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 78-86. ISSN 1829-0183

Սողոմոնյան, Մանուշակ (2008) Մամուլի դերը հայոց լեզվի բաոապաշարի հարստացման գործում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 28-31. ISSN 1829-0183

Սուքիասյան, Քնարիկ (2009) Բառերի իմաստափոխության մի քանի հիմունքներ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 19-22. ISSN 1829-0183

Ստեփանյան, Աննա (2009) Նորաբանության խնդիրը ֆրանսիական լեզվաբանական գրականության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 23-28. ISSN 1829-0183

Վ

Վայտենբերգ, Յ. Յ. Ս. (2015) Հայ բարբառները և Օտունի լատիներեն-հայերեն բառարանը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 64-78. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 10:01:05 2021 AMT.