Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics. General > Dialectology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | H | Г | Թ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ս | Վ | Ք
Number of items at this level: 27.

E

Editorial, Board (2014) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 54-65. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Հ. Մեսրոպյան, Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2016, 352 էջ:. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 85-87. ISSN 1829-0183

H

Hambardzumian, Vazguen (2008) The Achievements and some Current Issues in the Study of the Cilicia Dialect. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 23-29. ISSN 1829-0183

Г

Галстян, А. В. (2019) Место диалога в языке армянской художественной мемуаристики. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 16-21. ISSN 1829-0183

Թ

Թելյան, Լեոնիդ (2017) Արժեքավոր ներդրում Արցախի բարբառի և բանահյուսության քննության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 89-91. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2003) Բայազետի բարբառի հնչյունաբանական առնչությունները պատմաաշխարհագրական առումով մերձավոր բարբառների հետ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 33-38. ISSN 1829-0183

Կատվալյան, Վ. Լ. (2007) Գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը Բայազետի բարբառում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 3-14. ISSN 1829-0183

Կատվալյան, Վ. Լ. (2016) Բայազետի և պատմաաշխարհագրորեն մերձավոր բարբառների բառային հիմնական տարբերությունները և ընդհանրությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 18-30. ISSN 1829-0183

Կատվալյան, Վ. Լ. (2017) Բարբառի աբեղյանական ըմբռնման մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 10-14. ISSN 1829-0183

Կատվալյան, Վիկտոր (2008) Հայ բարբառների ուսումնասիրության մի քանի հարցերի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 7-14. ISSN 1829-0183

Կարաբեկյան, Ս. Բ. (2018) Ս. Ա. Միքայելյան, Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2018, 196 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 86-87. ISSN 1829-0183

Կորտլանդտ, Ֆրեղերիկ (2016) Հայերեն ձայնածերպայնացումը վերանայված է (Հոդված 1)։ Նախահնդևրոպական ձայնածերպային բաղաձայններ: Վերանայված ապացույցներ (Հոդված 2). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 66-77. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2016) Բարբառագիտական նոր տիպի ոաումնասիրություն` նույն հիմքով գրական լեզվի և նույն ճյուղի բարբառների առնչությամբ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 83-85. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2009) Հայերենի բարբառներին նվիրված նոր ուսումնասիրություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 94-95. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղամոյան, Լ. Ա. (2019) «Ոտնաման» հասկացությունը արդի գրական հայերենում և բարբառներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 49-56. ISSN 1829-0183

Մ

Մանուչարյան, Ս. Ս. (2018) Գուսան Աշոտի տաղերի բարբառային նյութի քննություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 71-82. ISSN 1829-0183

Մանուչարյան, Սվետլանա (2009) Հարակատար դերբայը հայերենի բարբառներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 36-46. ISSN 1829-0183

Մեսրոպյան, Հ. Հ. (2016) Հայերենի բարբառների բառապաշարի կրոնաեկեղեցական բառաշերտի առանձնացման մի քանի սկզբունքների մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 31-39. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գ. Մ. (2019) Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն. (Ill մաս) Խաղողագործություն-գինեգործություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2018, 67 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 84-86. ISSN 1829-0183

Մկրտչյան., Գ. (2014) Վ. Լ. Կատվալյան, Հայ բարբառագիտության հարցեր (Ե., 2014, 232 էջ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 54-58. ISSN 1829-0183

Մկրտչյան., Գ. Գ. (2015) Գեղարքունիքի մարզի խոսվածքների բաղաձայնների տարածքային բնութագիրը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 53-63. ISSN 1829-0183

Ս

Սիրունյան, Տ. Ղ. (2018) Լատիներեն աղբյուրների բառային և քերականական ազդեցությունը Բարդ. Մարաղացու «Դիալեկտիկայի» վրա. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 53-61. ISSN 1829-0183

Վ

Վ. Գ. Հ., (2017) Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, պրակ 4 (Ե.,2016. 146էջ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 94-97. ISSN 1829-0183

Վայտենբերգ, Յ. Յ. Ս. (2015) Հայ բարբառները և Օտունի լատիներեն-հայերեն բառարանը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 64-78. ISSN 1829-0183

Վարդանյան, Ա․ (2018) Վանի բարբառին նվիրված բառարանը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 94-96. ISSN 1829-0183

Վարդանյան, Ա․ (2018) Բարբառագիտական ուշագրավ մատենաշարի առաջին գիրքը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 83-85. ISSN 1829-0183

Ք

Քումունց, Մ. Ս. (2019) Բառաքննական-ստուգաբանական մի դիտարկում. գերմաստ-գիլիմաստրի-գետնախնձոր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 65-71. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 10:34:02 2021 AMT.