Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics. General > Armenian language"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | G | N | Р | Գ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Ս | Վ
Number of items at this level: 18.

E

Editorial, Board (2015) IX Международная конференция по армянскому языкознанию: Сборник тезисов, Санкт-Петербург, "Нестор- История", 2012, 240 с. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 85-89. ISSN 1829-0183

G

Gaginyan, Armine (2009) Entwicklungstendenzen des Infinitivs im Deutschen und Armenischen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-9. ISSN 1829-0183

N

Nersisyan, Shahane (2009) Uber Die Stellung des Genitivattributs in der Nominalphrase im Armenischen und Deutschen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 54-60. ISSN 1829-0183

Р

Рафаелова, Кристине (2009) Экспериментальное исследование фитонимов в компаративных единицах (на материале русского и армянского языков). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 47-53. ISSN 1829-0183

Գ

Գրիգորյան, Սեդա (2008) Գոյականի լրացումները որպես նախադասության երկրորդական անդամներ հայերենում և ֆրանսերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 67-76. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վիկտոր (2008) Հայ բարբառների ուսումնասիրության մի քանի հարցերի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 7-14. ISSN 1829-0183

Կորտլանդտ, Ֆրեղերիկ (2016) Հայերեն ձայնածերպայնացումը վերանայված է (Հոդված 1)։ Նախահնդևրոպական ձայնածերպային բաղաձայններ: Վերանայված ապացույցներ (Հոդված 2). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (№ 1). pp. 66-77. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2003) Հնդեվրոպական ծագման հայերեն արմատի տարբերակային վերականգնման և տիպաբանական վերլուծության խնդիրները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 39-43. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2015) Հայ-կելտական բառային զուգաբանությունների հարցի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 15-22. ISSN 1829-0183

Հայրապետյան, Լիլիթ (2009) Բարդ ստորադասական նախադասությունների և նրանց խնդրային կապակցությունների ուսումնասիրությունը հայ քերականագիտության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 67-75. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հասմիկ (2009) Գլուխ, աչք և սիրտ բաղադրիչներով դարձվածային միավորների իմաստային առանձնահատկությունները հայերենում, ռուսերենում ե անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 58-65. ISSN 1829-0183

Մ

Մկրտչյան., Գ. (2014) Վ. Լ. Կատվալյան, Հայ բարբառագիտության հարցեր (Ե., 2014, 232 էջ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 54-58. ISSN 1829-0183

Ն

Նիկողոսյան, Գոհար (2008) Հայերենը և ֆիննաուգրական լեզուները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 55-65. ISSN 1829-0183

Ս

Սանթրյան, Լիանա (2009) Բայի ժխտական ձևերը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 22-36. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ս. (2007) Ենթակայի և ստորոգյալի շարադասության ոճական առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 67-73. ISSN 1829-0183

Սարուխանյան, Ռուզաննա (2009) Անգլերեն և հայերեն ֆինանսաբանկային տերմինաբանության իմաստակառուցվածքային վերլուծության հարցեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-66. ISSN 1829-0183

Սողոմոնյան, Մանուշակ (2008) Մամուլի դերը հայոց լեզվի բաոապաշարի հարստացման գործում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 28-31. ISSN 1829-0183

Վ

Վայտենբերգ, Յ. Յ. Ս. (2015) Հայ բարբառները և Օտունի լատիներեն-հայերեն բառարանը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 64-78. ISSN 1829-0183

This list was generated on Sat Jul 20 08:33:10 2019 AMT.