Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics. General > Modern Armenian language"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Գ | Դ | Զ | Թ | Խ | Հ | Մ | Ս
Number of items at this level: 17.

Ա

Ասիլբեկյան, Շուշան (2009) Ժամանակակից հայերենի ստորոգյալի բաղադրիչների շարադասությունը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 29-35. ISSN 1829-0183

Ավետիսյան, Կարինե (2009) Նախադասության հաղորդակցական-հնչերանգային տիպերի կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 14-21. ISSN 1829-0183

Գ

Գևորգյան, Շ. Ս. (2016) Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 50-56. ISSN 1829-0183

Դ

Դոխոյան, Ռ. Յ․ (2018) Հոմանշության դրսևորումները արդի հայերենի խոսքային գործունեության իմաստային ենթադաշտում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 48-57. ISSN 1829-0183

Զ

Զաքարյան, Հ. Լ. (2006) Քմայնացումը արդի գրական հայերենում. պատճառներ և հետևանքներ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 69-74. ISSN 1829-0183

Զաքյան, Հ. Ս. (2017) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայերը (Կրկնասեռություն սեռի տեղաշարժի հետևանքով). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 72-79. ISSN 1829-0183

Զաքյան, Հ. Ս. (2018) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայական նորաբանությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 82-93. ISSN 1829-0183

Թ

Թորգոմյան, Աիդա (2008) Պերֆեկտը ժամանակակից հայերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 56-59. ISSN 1829-0183

Խ

Խաչատրյան, Արամ (2009) ժամանակակից հայերենի բաղադրական հիմքերի տարբերակային ձևերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 75-81. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2006) Կոչականը ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 3-24. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2016) Կոչականառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 5-17. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2009) Արդի հայ բառարանագիտության մի նոր ձեռքբերում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 91-93. ISSN 1829-0183

Մ

Մուրադյան, Վ. Ռ. (2006) Օտար լեզուների ազդեցության դրսևորումը ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 42-47. ISSN 1829-0183

Ս

Սարգսյան, Ա. Լ. (2015) Ժամանակակից հայերենի շարահյուսական կապակցման մի եղանակի մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 35-44. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ա. Լ. (2016) Արդի հայերենի քերականության հարցերի նոր քննություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 85-87. ISSN 1829-0183

Սուվարյան, Ա. Ս. (2016) Անորոշ դերբայի կիրառությունը ժամանակակից հայերենում և գերմաներենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 57-65. ISSN 1829-0183

Սուքիասյան, Քնարիկ (2009) Բառերի իմաստափոխության մի քանի հիմունքներ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 19-22. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 10:03:19 2021 AMT.