Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Editorial, Board (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2004) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 115-118. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2004) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. ISSN 1829-0183

Manoukian, N. (2004) "Le Moi mythique" et la production du sens (sur l’exemple pris dans la poésie populaire arménienne). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 69-74. ISSN 1829-0183

Ավետիսյան, Տ. (2004) Հայկական ազգանունների կառուցվածքը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 19-26. ISSN 1829-0183

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2004) Իմաստային պատճենման էությունը և նրա տարբերությունը իմաստային փոխառությունից. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 3-8. ISSN 1829-0183

Թեյլյան, Լ. Գ. (2004) Գ. Բ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003, 166 էջ։. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 99-103. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2004) Գրաբարի կրկնասեռ բայերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 34-44. ISSN 1829-0183

Կատվալյան, Վ. Լ. (2004) Սի քանի նկատառում արդի հայերենի որոշյալ դերանունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 75-83. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2004) Վերջին տարիներին լույս տեսած ատենախոսությունների սեղմագրերի համարոտ վերլուծություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 89-94. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Գ. Ռ. and Ղազարյան, Է. Հ. (2004) Բառ. իմաստ և նշանակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 27-33. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2004) Մարդու տարիքային անվանումները գրաբարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 9-18. ISSN 1829-0183

Հովսեփյան, Լ. Ս. (2004) Dora Sakayan. Modern Western Armenian: For the English-speaking World, A Contrastive Aproach. Montreal: Aron Books. 2000. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 95-98. ISSN 1829-0183

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2004) Մազերի աոասպելույթին առնչվող ծիսական բաոեր և անուններ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 45-61. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ա. Ե. (2004) Շարահյուսության նոր ձեռնարկ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 104-106. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Վ. (2004) Իսպաներեն tahur «խաղամոլ» բաոի ստուգաբանական տարբերակնեբը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 84-88. ISSN 1829-0183

Սաքապետոյան, Ռ. (2004) Ակադեմիկոս Գուրգեն Սևակի ծննդյան 100 -ամյակը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 107-110. ISSN 1829-0183

Սիմոնյան, Ն. Մ. (2004) Ակադեմիկոս էդուարդ Աղայանի ծննդյան 90 - ամյակը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 111-115. ISSN 1829-0183

Փարսադանյան, Վ. Խ. (2004) ժամանակակից Աֆղանստանի դարին որպես ինքնուրույն ազգային լեզու. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 62-68. ISSN 1829-0183

This list was generated on Sat Apr 4 10:04:41 2020 AMT.