Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Arakelyan, S. (2005) Formulaic Speech in Second Language Acquisition: The Importance of language Chunks in L2 Learning. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 58-68. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2005) Խմբագրության կողմից. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 3-4. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2005) Սերգեյ Աբրահամյան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 94. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2005) Գևորգ Ջահուկյան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 95. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2005) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 96. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 97-99. ISSN 1829-0183

Hambardzumian, V. G. (2005) L’étymologie de mot arménien ałĵik "Fille". Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 5-8. ISSN 1829-0183

Абрамян, К. Ш. (2005) Префиксальные глаголы в системе внутрикатегориальной отглагольной деривации (на материале английского языка в сопоставлении с русским и армянским). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 69-72. ISSN 1829-0183

Арутюнян, К. (2005) О некоторых особенностях концепции полевого принципа системной организации языковых явлений. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 37-43. ISSN 1829-0183

Աբաջյան, Ա. Հ. (2005) Միջին հայերենի ձայնավորական հոլովումը ըստ Յոզեֆ Կարստի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 17-27. ISSN 1829-0183

Ավագիմյան, Ա. (2005) Իրանշությամբ օժտված չեզոք սեռի բայեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 50-57. ISSN 1829-0183

Թոսունյան, Գ. Բ. (2005) Նորայր Բյուզանդացին բառարանագիր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 9-16. ISSN 1829-0183

Կատվալյան, Վ. Լ. (2005) Նոր մեթոդիկայով գրված ձեռնարկ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 89-90. ISSN 1829-0183

Ղամոյան, Լ. Ա. (2005) Բառաբարդմամբ կազմված նորաբանությունները Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 44-49. ISSN 1829-0183

Մկրտչյան., Ն. (2005) Գրաբարի նոր դասագիրք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 91-93. ISSN 1829-0183

Ներսինյան, Վ. Ա. (2005) Կրոնաեկեղեցական և իմաստասիրական տերմինների կիրառությունը Հովհաննես Օձնեցու երկերում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 82-88. ISSN 1829-0183

Շահվերդյան, Թ. Ս. (2005) Պարզ նախադասության կազմության ոճական վերիմաստավորումը գրաբարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 28-36. ISSN 1829-0183

Քումունց, Մ. Ս. (2005) Զուգաբայերի և բայական բաղադրիչների լեզվաոճական մի քանի հարցերի շուրջ (ըստ Հ. Մաթևոսյանի երկերի). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 73-81. ISSN 1829-0183

This list was generated on Fri Apr 16 04:19:58 2021 AMT.