Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Գ | Թ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Պ | Ս
Number of items: 16.

E

Editorial, Board (2007) Ջանկառլո Բոլոնիեզի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. p. 87. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2007) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 91-92. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2007) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 93-95. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2007) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. ISSN 1829-0183

Գ

Գագինյան, Ա. Ռ. (2007) Անցյալ և անորոշ դերբայների քերականացման ուղիները հին հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 25-32. ISSN 1829-0183

Գրիգորյան, Ս. (2007) Թարգմանչական հնարների կիրառությունը Արթուր Ռեմբոյի «Սի եղանակ դժոխքում» ժողովածուի հայերեն թարգմանության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 52-58. ISSN 1829-0183

Թ

Թադևոսյան, Հ. Մ. (2007) Պարսկական փոխառություններ «Գիրք Վաստակոց» երկում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 74-77. ISSN 1829-0183

Թամրազյան, Հ. (2007) Լեզվի յուրացման տեսությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 59-66. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2007) Գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը Բայազետի բարբառում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 3-14. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2007) Մի քանի նկատառում գրողի լեզվի բաոապաշարի և հեղինակային բառերի վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 48-51. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հ. (2007) Նկատառումներ գլուխ, սիրտ և աչք բաղադրիչներով զայրույթ, դժզոհություն և հանդիմանություն արտահայտող դարձվածային միավորների իմաստային դաշտի վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 15-24. ISSN 1829-0183

Մ

Մկրտչյան, Էդուարդ (2007) Վաղարշակ Քոսյան վաստակաշար հայագետը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 87-90. ISSN 1829-0183

Պ

Պետրոսյան, Ա. Ց. (2007) Հայերեն գիտատեխնիկական փոխառյալ տերմինների թարգմանության (տերմինակերտման) մի քանի խնդիրների մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 33-41. ISSN 1829-0183

Ս

Սարգսյան, Ս. (2007) Ենթակայի և ստորոգյալի շարադասության ոճական առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 67-73. ISSN 1829-0183

Սիրունյան, Տ. Ղ. (2007) Սեպագրությունների ուսումնասիրությունը տերմինային նորակազմությունների պատճառ (ըստ «Հանդես ամսօրեայի» 1887-1900թթ. տվյալների). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 78-86. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 00:24:13 2021 AMT.