Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | H | Г | М | Х | Բ | Գ | Թ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Փ
Number of items: 37.

E

Editorial, Board (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Հայնրիխ Հյուբշման (Անմահ անուն և մնայուն վաստակ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 3-6. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 87-90. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 91-93. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 88-91. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 92-94. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2008) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. ISSN 1829-0183

H

Hambardzumian, Vazguen (2008) The Achievements and some Current Issues in the Study of the Cilicia Dialect. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 23-29. ISSN 1829-0183

Г

Гаспарян, Наира (2008) Русские предложения с возвратными глаголами и их соответствия в английском языке. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 30-36. ISSN 1829-0183

Геворкян, Рузанна (2008) Повтор как средство внутритекстовой связи в коротком детективном рассказе. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 42-46. ISSN 1829-0183

М

Манукян, Наира (2008) О некоторых коннотативных смещениях при переводе поэтического текста. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 15-20. ISSN 1829-0183

Х

Хачатрян, Нелли (2008) О влиянии местных языков и социокультуры на формирование лексических особенностей английского языка в Индии. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 37-41. ISSN 1829-0183

Բ

Բարխուդարյան, Հասմիկ (2008) Զբաղմունքի անվանումից սերված ազգանվանակերտ հիմքեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 66-75. ISSN 1829-0183

Գ

Գալստյան, Անահիտ (2008) Թատերագիտական տերմինների ուշագրավ ուսումնասիրություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 83. ISSN 1829-0183

Գալստյան, Հենրիկ (2008) Սի քանի նկատառում – ավետ ածանցի վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 18-22. ISSN 1829-0183

Գրիգորյան, Գայանե (2008) Գրաբարից ավանդված հնչյունափոխությունները արդի գրական արևելահայերենում (Մաս Ա. հոլովումից չկախված հնչյունափոխականները). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 60-66. ISSN 1829-0183

Գրիգորյան, Սեդա (2008) Գոյականի լրացումները որպես նախադասության երկրորդական անդամներ հայերենում և ֆրանսերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 67-76. ISSN 1829-0183

Թ

Թելյան, Լեոնիդ (2008) «Հայերենի թևավոր խոսքեր» բառարանը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 86-87. ISSN 1829-0183

Թորգոմյան, Աիդա (2008) Պերֆեկտը ժամանակակից հայերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 56-59. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վիկտոր (2008) Հայ բարբառների ուսումնասիրության մի քանի հարցերի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 7-14. ISSN 1829-0183

Հ

Հախվերդյան, Սերգեյ (2008) Գորիս տեղանվան ստուգաբանության հարցի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 47-51. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2008) Ա. Ս. Գալստյան, Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական վերլուծություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 116 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 83-85. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Օֆելյա (2008) Փոխակերպական քերականությունը որպես թարգմանաբանության մեջ փոխակերպական կաղապարի ձևավորման հիմք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 52-55. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Մելանյա (2008) Հունարեն և ֆրանսերեն փոխառությունները միջին հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 10-17. ISSN 1829-0183

Մ

Մխիթարյան, Գայանե (2008) Երաժշտական և գրական ոլորտի մի քանի տերմինների շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 21-27. ISSN 1829-0183

Մովսիսյան, Իրինա (2008) Բառի սահմանումն ըստ էդուարդ Աղայանի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 48-54. ISSN 1829-0183

Մուրադյան, Անահիտ (2008) Գոյականի կապային կառույցներով հատկանշային իմաստի լրացումներն արևելահայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 76-82. ISSN 1829-0183

Ն

Նիկողոսյան, Գոհար (2008) Հայերենը և ֆիննաուգրական լեզուները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 55-65. ISSN 1829-0183

Շ

Շաչիլվյան, Նաիրա (2008) ժխտման կարգի ըմբռնման հիմնական հայեցակետերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 77-82. ISSN 1829-0183

Պ

Պետրոսյան, Լամարա (2008) Դերանվան ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 39-47. ISSN 1829-0183

Ս

Սարգսյան, Նվեր (2008) Գոյապահպանության նոր բացատրական բառարան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 84-86. ISSN 1829-0183

Սիմոնյան, Նեկտար (2008) Ստուգաբանական դիտողություններ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 7-9. ISSN 1829-0183

Սիմոնյան, Նեկտար (2008) Ստուգաբանական դիտողություններ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-6. ISSN 1829-0183

Սողոմոնյան, Մանուշակ (2008) Մամուլի դերը հայոց լեզվի բաոապաշարի հարստացման գործում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 28-31. ISSN 1829-0183

Փ

Փարսադանյան, Վրեժ (2008) Դարիի ղերը Աֆղանստանի հասարակական-քաղաքական կյանքում և նրա առնչությունները փուշտուի հետ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 32-38. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 00:52:44 2021 AMT.