Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | G | H | M | N | S | Р | Ա | Բ | Գ | Խ | Հ | Ղ | Մ | Շ | Ս
Number of items: 34.

B

Bolognezi, Giancarlo (2009) Un problemа d'interpretazione e di critica testuale in un testo Armeno. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 3-9. ISSN 1829-0183

E

Editorial, Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2009) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 87-89. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2009) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2009) Նախորդ համարում նվիրված վրիպակների ցանկ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 96-97. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2009) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 98-100. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2009) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. ISSN 1829-0183

G

Gaginyan, Armine (2009) Entwicklungstendenzen des Infinitivs im Deutschen und Armenischen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-9. ISSN 1829-0183

H

Hovhannisyan, Frunze (2009) Central and Peripheral Categories in Italian and English. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 76-81. ISSN 1829-0183

M

Matevosjan, Nare (2009) Passivnahe Verbalkonstuktionen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 82-90. ISSN 1829-0183

N

Nersisyan, Shahane (2009) Uber Die Stellung des Genitivattributs in der Nominalphrase im Armenischen und Deutschen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 54-60. ISSN 1829-0183

S

Sandukhchyan, Ruzanna (2009) Lexicosemantic Peculiarities of Idioms in English. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 66-69. ISSN 1829-0183

Р

Рафаелова, Кристине (2009) Экспериментальное исследование фитонимов в компаративных единицах (на материале русского и армянского языков). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 47-53. ISSN 1829-0183

Ա

Ասիլբեկյան, Շուշան (2009) Ժամանակակից հայերենի ստորոգյալի բաղադրիչների շարադասությունը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 29-35. ISSN 1829-0183

Ավետիսյան, Կարինե (2009) Նախադասության հաղորդակցական-հնչերանգային տիպերի կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 14-21. ISSN 1829-0183

Արաբյան, Աննա (2009) Անդրադարձ և միջին կրավորականի իմաստային և շարահյուսական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 51-57. ISSN 1829-0183

Բ

Բարլեզիզյան, Արամ (2009) Բառաիմաստային պատճենումների յուրացումը լեզվամշակութային նոր միջավայրում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 10-13. ISSN 1829-0183

Գ

Գալոյան, Թամարա (2009) Անգլերեն ցուցային բառերի գործածության առանձնահատկությունները անուղղակի խոսքում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 70-74. ISSN 1829-0183

Գրիգորյան, Սուսաննա (2009) Զգայական ընկալման բառերի ոճական արժեքը Պարույր Սևակի չափածոյում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 10-18. ISSN 1829-0183

Խ

Խանոյան, Նելլի (2009) Անգլերենի one’s way և գերմաներենի անդրադարձ դերանունով կառույցների առանձնահատկությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 37-44. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Արամ (2009) ժամանակակից հայերենի բաղադրական հիմքերի տարբերակային ձևերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 75-81. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Լալիկ (2009) Աշոտ Աբրահամյան լեզվաբան - հայագետը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 82-84. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2009) Արդի հայ բառարանագիտության մի նոր ձեռքբերում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 91-93. ISSN 1829-0183

Հայրապետյան, Լիլիթ (2009) Բարդ ստորադասական նախադասությունների և նրանց խնդրային կապակցությունների ուսումնասիրությունը հայ քերականագիտության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 67-75. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2009) Հայերենի բարբառներին նվիրված նոր ուսումնասիրություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 94-95. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հասմիկ (2009) Գլուխ, աչք և սիրտ բաղադրիչներով դարձվածային միավորների իմաստային առանձնահատկությունները հայերենում, ռուսերենում ե անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 58-65. ISSN 1829-0183

Մ

Մանուչարյան, Սվետլանա (2009) Հարակատար դերբայը հայերենի բարբառներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 36-46. ISSN 1829-0183

Շ

Շահվերդյան, Թ. Ս. (2009) Էդուարդ Մկրտչյան, «Գրաբարի դասընթաց», Երևան, 2008թ., 300էջ։. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 85-86. ISSN 1829-0183

Ս

Սանթրյան, Լիանա (2009) Բայի ժխտական ձևերը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 22-36. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Բելա (2009) Տեքստի թարգմանության վերլուծության մեթոդական առանձնահատկությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 45-50. ISSN 1829-0183

Սարուխանյան, Ռուզաննա (2009) Անգլերեն և հայերեն ֆինանսաբանկային տերմինաբանության իմաստակառուցվածքային վերլուծության հարցեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-66. ISSN 1829-0183

Սուքիասյան, Քնարիկ (2009) Բառերի իմաստափոխության մի քանի հիմունքներ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 19-22. ISSN 1829-0183

Ստեփանյան, Աննա (2009) Նորաբանության խնդիրը ֆրանսիական լեզվաբանական գրականության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 23-28. ISSN 1829-0183

This list was generated on Wed Mar 3 13:38:43 2021 AMT.