Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Պ | Ս | Վ | Ք
Number of items: 39.

E

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ուղերձը ՀՀ ԳԱԱ նախագահին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 3-4. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 86-93. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Ջոն Ա. Ք. Գրեպին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 105. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Անժիկ Մանուկյան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 106. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 107-108. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 109. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Գիտական կյանք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 94-104. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Լևոն Եզեկյան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. p. 97. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 99-100. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Տիգրան Ավետիսյան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. p. 98. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. p. 101. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 101-102. ISSN 1829-0183

Ա

Ասոյան, Թ. Ա. (2016) Հայ բառարանագրության պատմությանը նվիրված նոր գիրք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 78-82. ISSN 1829-0183

Բ

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2016) Ֆրանսերեն դարձվածքների հայերեն թարգմանության մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 17-24. ISSN 1829-0183

Բրուտյան, Լ. Գ. (2016) Հաճոյախոսության խոսքային ակտի վերլուծություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-9. ISSN 1829-0183

Գ

Գալստյան, Ա. Վ. (2016) Հայ գեղարվեստական վավերագրության ժանրը և նրա բնութագման փորձերը գիտական գրականության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 32-39. ISSN 1829-0183

Գևորգյան, Շ. Ս. (2016) Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 50-56. ISSN 1829-0183

Դ

Դոխոյան, Ռ. (2016) Լ. Շ. Հովհաննիսյանի «Բառերի մեկնությունները հինգերորդ դարի հայ մատենագրության մեջ» գիրքը. pp. 81-84.

Թ

Թեյլյան, Լ. Գ. (2016) Որ. շաղկա՞պ, թե՞ դերանուն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 23-31. ISSN 1829-0183

Թովմասյան, Հ. Գ. (2016) Տեքստի ներկապակցումը և ամբողջականությունը կանխենթադրույթային հենքի միջոցով. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-67. ISSN 1829-0183

Խ

Խաչատրյան, Ա. (2016) Բայահիմքերի բառակազմական արժեքը արևմտահայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 68-73. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2016) Կոչականառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 5-17. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2016) Բայազետի և պատմաաշխարհագրորեն մերձավոր բարբառների բառային հիմնական տարբերությունները և ընդհանրությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 18-30. ISSN 1829-0183

Կորտլանդտ, Ֆրեղերիկ (2016) Հայերեն ձայնածերպայնացումը վերանայված է (Հոդված 1)։ Նախահնդևրոպական ձայնածերպային բաղաձայններ: Վերանայված ապացույցներ (Հոդված 2). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 66-77. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2016) Հայերեն եղեռն բառի ծագումը և տիպաբանությունը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 40-49. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2016) Բարբառագիտական նոր տիպի ոաումնասիրություն` նույն հիմքով գրական լեզվի և նույն ճյուղի բարբառների առնչությամբ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 83-85. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղամոյան, Լ. Ա. (2016) Հագուստ իմաստային խմբի դրսևորումը արդի հայերենի դարձվածային միավորներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 74-80. ISSN 1829-0183

Մ

Մեսրոպյան, Հ. Հ. (2016) Հայերենի բարբառների բառապաշարի կրոնաեկեղեցական բառաշերտի առանձնացման մի քանի սկզբունքների մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 31-39. ISSN 1829-0183

Յ

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2016) Հրամայական եղանակի ոճական արժեքը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 54-60. ISSN 1829-0183

Պ

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2016) Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչյունաբանության հիմնադիր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 16-22. ISSN 1829-0183

Ս

Սարգսյան, Ա. Լ. (2016) Ժխտման կարգով պայմանավորված համաձայնությունը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 40-53. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ա. Լ. (2016) Արդի հայերենի քերականության հարցերի նոր քննություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 85-87. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Մ. Ա. (2016) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Հ. Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 91-94. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ն. Ժ. (2016) Խոսակցական լեզվի նորմերի խնդիրը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 10-15. ISSN 1829-0183

Սուվարյան, Ա. Ս. (2016) Անորոշ դերբայի կիրառությունը ժամանակակից հայերենում և գերմաներենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 57-65. ISSN 1829-0183

Վ

Վ. Գ. Հ., (2016) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 88-90. ISSN 1829-0183

Ք

Քարտաշյան, Ա. Լ. (2016) Հարցազրույց լեզվամշակութային հարցերի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 95-96. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 00:36:41 2021 AMT.