Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Պ | Ս | Վ
Number of items: 33.

E

Editorial, Board (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Գիտական կյանք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 104-106. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 107-108. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 109. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Գիտական կյանք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 90-100. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. p. 102. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) «Գիտական հոդվածների ժողովածու», Ե., «Աողիկ», 2017, 420 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 99-100. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Aram Barlézizian, Dictionaire français- arménien des locotions et expressions, 10000 entrées, Erevan, Éditions «Guitoution» NAS RA, 296 p. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 100-101. ISSN 1829-0183

Ա

Ավետիսյան, Լ․ Ն․ (2018) Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող հատկանշային կայուն կապակցությունների իմաստները գրաբարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 36-47. ISSN 1829-0183

Բ

Բարսեղյան, Ա․ Գ․ (2018) Ոչ նյութական իմաստ ունեցող խոսքի մասի կապակցական դերը տեքստում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 68-73. ISSN 1829-0183

Բրուտյան, Լ. Գ. (2018) «Ինչպե՞ս եք (ես)». որպիսության մասին խոսողական ակտը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 25-33. ISSN 1829-0183

Գ

Գալստյան, Ա. Վ. (2018) Թատերական հուշերի լեզվակառուցվածքային հիմքերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 18-30. ISSN 1829-0183

Դ

Դոխոյան, Ռ. Յ․ (2018) Հոմանշության դրսևորումները արդի հայերենի խոսքային գործունեության իմաստային ենթադաշտում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 48-57. ISSN 1829-0183

Զ

Զաքյան, Հ. Ս. (2018) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայական նորաբանությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 82-93. ISSN 1829-0183

Կ

Կարաբեկյան, Ս. Բ. (2018) Ս. Ա. Միքայելյան, Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2018, 196 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 86-87. ISSN 1829-0183

Կարապետյան, Ս․ Հ․ (2018) Հայերենի և անգլերենի բարդ բառերի բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելության որոշման դժվարությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 74-81. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2018) Ստուգաբանություններ. Արտորալ «շտապել. Փութալ», արտոյտ «աբեղաձագ (թռչուն)». Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 3-10. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2018) Ստուգաբանական դիտարկումներ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 41-46. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2018) Սոֆյա Աճառյան, Իմ հուշերը Աճառյանի մասին, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2018, 284 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 88-89. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հ. Զ. (2018) Շրջասությամբ ոճավորված դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 62-70. ISSN 1829-0183

Մ

Մանուչարյան, Ս. Ս. (2018) Գուսան Աշոտի տաղերի բարբառային նյութի քննություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 71-82. ISSN 1829-0183

Միքայելյան, Ս․ Ա․ (2018) Ձևաբանական և բառակազմական դիտարկումներ միջին հայերենի արաբական փոխառությունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 34-40. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գ. Մ. (2018) Հրաչյա Աճառյան. կյանքը և գիտական գործունեությունը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-16. ISSN 1829-0183

Ն

Ներսինյան, Վ. Ա. (2018) Գրական արևելահայերենի մերոնք // ձերոնք բառերի խոսքիմասային արժեքի հարցը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 58-67. ISSN 1829-0183

Պ

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2018) Ստուգաբանություններ. Սաւս «սեգ, պերճ», սաւսի «չինար, բարդի». Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 11-17. ISSN 1829-0183

Ս

Սարգսյան, Մ. Ա. (2018) Համացանցային լեզու. Լեզվական տարբերա՞կ, թե՞ խոսքի դրսևորում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 31-35. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Մ․ (2018) «Նոր բառերի բառարան»-ի նոր պրակը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 97-98. ISSN 1829-0183

Սիրունյան, Տ. Ղ. (2018) Լատիներեն աղբյուրների բառային և քերականական ազդեցությունը Բարդ. Մարաղացու «Դիալեկտիկայի» վրա. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 53-61. ISSN 1829-0183

Սուքիասյան, Հ. Վ. and Թոռունյան, Ն. Ա. (2018) Ուրոլոգիայի բնագավառի Ճյուղային տերմինարան կազմելու փորձ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 47-52. ISSN 1829-0183

Վ

Վարդանյան, Ա․ (2018) Վանի բարբառին նվիրված բառարանը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 94-96. ISSN 1829-0183

Վարդանյան, Ա․ (2018) Բարբառագիտական ուշագրավ մատենաշարի առաջին գիրքը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 83-85. ISSN 1829-0183

Վ․ Գ․ Հ․, (2018) Նվեր Սարգսյան. Հավելական հարաբերության արտահայտությունը հայերենում, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 204. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 101-103. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 10:34:23 2021 AMT.