Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Г | Ա | Բ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ս | Ք
Number of items: 21.

G

Grigoryan, G. M. (2019) Armath engineering laboratories as an armenian scientific- educational brand and a new communication platform. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 57-64. ISSN 1829-0183

Г

Галстян, А. В. (2019) Место диалога в языке армянской художественной мемуаристики. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 16-21. ISSN 1829-0183

Ա

Աբաջյան, Ա. Հ. (2019) Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 22-30. ISSN 1829-0183

Առաքելյան, Կ. Լ. (2019) Երախտաշատ լեզվաբան-հայագետը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 87-89. ISSN 1829-0183

Ավետյան, Ս. Ռ. (2019) Նշույթավորվածության և կիրառահաճախականության փոխհարաբերության ըմբռնումը արդի լեզվաբանության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 38-48. ISSN 1829-0183

Բ

Բադադյան, Մ. Ռ. (2019) Անձի հատկանիշ արտահայտող ածականական դարձվածքների կառուցվածքային տիպերը և քերականական առանձնահատկությունները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 72-83. ISSN 1829-0183

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2019) Խոսք գնահատանքի և քաջալերության. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 6. ISSN 1829-0183

Թ

Թեյլյան, Լ. Գ. (2019) Դիտարկումներ արդի հայերենի լեզվական նորմի վերաբերյալ. Շարահյուսական նորմ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 9-15. ISSN 1829-0183

Խ

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 90-91. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Գիտական կյանք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 92-98. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 99-100. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 101. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2019) Արդի հայերենագիտության ինքնօրինակ հանդես. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 5. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2019) Ուրվագիծ հանդեսի անցած ճանապարհի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 7-8. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղամոյան, Լ. Ա. (2019) «Ոտնաման» հասկացությունը արդի գրական հայերենում և բարբառներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 49-56. ISSN 1829-0183

Մ

Մարտիրոսյան, Ռ․ (2019) Խոսք շնորհավորանքի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 3. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գ. Մ. (2019) Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն. (Ill մաս) Խաղողագործություն-գինեգործություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2018, 67 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 84-86. ISSN 1829-0183

Յ

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2019) Աղոթքի բանաձևումները Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 31-37. ISSN 1829-0183

Ս

Սուվարյան, Յու․ Մ․ (2019) Լեզվաբանական հաջողված պարբերական. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 4. ISSN 1829-0183

Ք

Քումունց, Մ. Ս. (2019) Բառաքննական-ստուգաբանական մի դիտարկում. գերմաստ-գիլիմաստրի-գետնախնձոր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 65-71. ISSN 1829-0183

This list was generated on Fri Jun 5 11:27:49 2020 AMT.