Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Г | Р | Ա | Բ | Գ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Պ | Ս | Ք
Number of items: 41.

G

Grigoryan, G. M. (2019) Armath engineering laboratories as an armenian scientific- educational brand and a new communication platform. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 57-64. ISSN 1829-0183

Г

Галстян, А. В. (2019) Место диалога в языке армянской художественной мемуаристики. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 16-21. ISSN 1829-0183

Р

Рафаелова, К. С. (2019) Соотношение сравнения метафоры (На материале русского, армянского и арабского языков). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 43-49. ISSN 1829-0183

Ա

Աբաջյան, Ա. Հ. (2019) Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 22-30. ISSN 1829-0183

Առաքելյան, Կ. Լ. (2019) Երախտաշատ լեզվաբան-հայագետը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 87-89. ISSN 1829-0183

Ավետյան, Ս. Ռ. (2019) Նշույթավորվածության և կիրառահաճախականության փոխհարաբերության ըմբռնումը արդի լեզվաբանության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 38-48. ISSN 1829-0183

Ավետյան, Ս. Ռ. (2019) Լեզվաբանական տիպաբանության զարգացման հիմնական փուլերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 50-61. ISSN 1829-0183

Բ

Բադադյան, Մ. Ռ. (2019) Անձի հատկանիշ արտահայտող ածականական դարձվածքների կառուցվածքային տիպերը և քերականական առանձնահատկությունները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 72-83. ISSN 1829-0183

Բալոյան, Հ. (2019) Վաստակով և բարությամբ լեցուն Ինը տասնամյակ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 95-97. ISSN 1829-0183

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2019) Խոսք գնահատանքի և քաջալերության. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 6. ISSN 1829-0183

Բարսեղյան, Ա․ Գ․ (2019) Խոսքի տրամաբանական կապը Թումանյանի քառյակներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 62-69. ISSN 1829-0183

Գ

Գրիգորյան, Գ. Գ. (2019) Հնչերանգը չորս բնույթի նախադասություններում հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի համեմատությամբ (փորձառական հետազոտություն). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 78-85. ISSN 1829-0183

Թ

Թեյլյան, Լ. Գ. (2019) Դիտարկումներ արդի հայերենի լեզվական նորմի վերաբերյալ. Շարահյուսական նորմ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 9-15. ISSN 1829-0183

Թոխմախյան, Ռ. Մ. (2019) Թվի քերականական կարգի հոգնակիության դրսևորումը հայերենում. հավաքական գոյականներ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 3-8. ISSN 1829-0183

Խ

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Գրքերի տեսություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 90-91. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Գիտական կյանք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 92-98. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 99-100. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 101. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Կազմ; Խմբագրական. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Ժաննա Անդրանիկի Միքայելյան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). p. 100. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Ի Գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). p. 104. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Ռոբերտ Լիպարիտի Ուռուտյան (1934-2019). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). p. 98. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Անի Նշանի Հանեյան (1941-2019). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). p. 99. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Նվեր Ժորայի Սարգսյան (1949-2019). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). p. 101. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն, Содержание; Contents. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 102-103. ISSN 1829-0183

Խմբագրական, (2019) Science news. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 89-94. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2019) Արդի հայերենագիտության ինքնօրինակ հանդես. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 5. ISSN 1829-0183

Հ

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2019) Ուրվագիծ հանդեսի անցած ճանապարհի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 7-8. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղամոյան, Լ. Ա. (2019) «Ոտնաման» հասկացությունը արդի գրական հայերենում և բարբառներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 49-56. ISSN 1829-0183

Մ

Մարտիրոսյան, Ռ․ (2019) Խոսք շնորհավորանքի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 3. ISSN 1829-0183

Մելքոնյան, Հ. (2019) «Հեղինակային հատկանունը» Եղիշե Չարենցի չափածոյում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 70-77. ISSN 1829-0183

Միքայելյան, Ս․ Ա․ (2019) Արդի գրական հայերենի` արաբերեն ծագման մի քանի փոխառությունների մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 38-42. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գ. Մ. (2019) Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն. (Ill մաս) Խաղողագործություն-գինեգործություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2018, 67 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 84-86. ISSN 1829-0183

Յ

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2019) Աղոթքի բանաձևումները Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 31-37. ISSN 1829-0183

Պ

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2019) Հնչույթի հասկացական արժեքայնությունը գործառական հնչույթաբանության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 27-37. ISSN 1829-0183

Ս

Սարգսյան, Մ. Ա. (2019) Կիրառական լեզվաբանության բնագավառի զարգացումը և խնդիրները Հայաստանում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 9-14. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Մ. Ա. (2019) Հայերենի կանոնարկմանը նվիրված կարևոր աշխատություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 86-88. ISSN 1829-0183

Սուվարյան, Ա. Ս. (2019) Ժամանակակից գրական արևելահայերենի և գերմաներենի թվականի բառագիտական և ձևաբանական տիպաբանություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 15-26. ISSN 1829-0183

Սուվարյան, Յու․ Մ․ (2019) Լեզվաբանական հաջողված պարբերական. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). p. 4. ISSN 1829-0183

Ք

Քումունց, Մ. Ս. (2019) Բառաքննական-ստուգաբանական մի դիտարկում. գերմաստ-գիլիմաստրի-գետնախնձոր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 65-71. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 00:40:21 2021 AMT.